Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari (22/10/2012)

Escoltar

Ple municipal extraordinari (22/10/2012)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions , La Riera, 48
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
6266/2012 de 18 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 22 d’octubre de 2012

 

Òrgan: Secretaria General
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 22 d’octubre de 2012, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
         ORDRE DEL DIA
 
 
          DICTAMENS
 
           CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei d’Ingressos-
 
1         Aprovació provisional modificació ordenances generals i ordenances reguladores dels impostos, i categoria fiscal de carrers per a l'exercici 2013.
 
2         Aprovació provisional modificació ordenances reguladores taxes i preus públics per a l'exercici 2013
 
3         Aprovació provisional modificació tarifes per a 2013
 
 
 
L'Alcalde
Joan Mora i Bosch
 
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor