Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari (28/06/2012)

Escoltar

Ple Municipal extraordinari (28/06/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
4165/2012 de 25 de juny

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 28 de juny de 2012
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 28 de juny de 2012, a les 20 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


DICTAMENS

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

1. Aprovació provisional tipus IBI i establiment bonificació potestativa per reduir l’increment.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch
 

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor