Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ANUL·LAT. Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L. (GINTRA) (09/05/2013)

Escoltar

ANUL·LAT. Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L. (GINTRA) (09/05/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 12
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 SESSIÓ ANUL·LADA

Sessió ordinària del Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L., el dia 9 de maig de 2013 a les 18:00 hores, a la sala de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 12, i amb el següent

Ordre del Dia:

1. Acceptació, nomenament i presa de possessió del Sr. Manolo Andújar i Chirleu, com a Vocal del Consell d’Administració de GINTRA.

2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes corresponents a les reunions dels dies 6 de novembre i 27 de desembre de 2012, respectivament.

3. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

4. Proposta formulació dels comptes anuals abreujats de l’exercici 2012 i presentació de la Memòria de Gestió de l’any 2012.

5. En relació al concurs convocat per PUMSA per tal de transmetre diversos immobles titularitat de GINTRA, es proposa:

a) Adhesió de GINTRA, en el que calgui, al referit concurs.
b) Donar compte de la tramitació del concurs i declarar-lo desert.

6. En relació a les noves propostes de comercialització dels diferents immobles, es proposa:
a) Autoritzar l’adhesió per a futures convocatòries de licitació que pugui convocar PUMSA amb finalitat de comercialització.
b) Aprovació de les noves propostes de comercialització.

7. Presentació de les noves projeccions econòmico-financeres 2013-2017 i proposta d’actuació.

8. Donar compte de l’aportació per import d’1.925.363,66 € acordada per l’Ajuntament de Mataró a favor de GINTRA, per tal de compensar pèrdues.

 

 

 

 


9. Nomenament de dos interventors d’acta

10. Sobrevinguts.

11. Precs i preguntes.

A l’espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment,

La Presidenta del Consell d’Administració

 


Núria Calpe Marquet