Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració i Atenció Ciutadana (19/12/2013). Rectificació

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració i Atenció Ciutadana (19/12/2013). Rectificació

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Sessió ordinària

Dia: 19 de desembre de 2013
Hora: 09:10 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes núm. 25 de la sessió ordinària del dia de 12 de desembre de 2013, i de la núm.26 de la sessió extraordinària del dia 16 de desembre.

2. Despatx oficial.

3. Línies d’actuació.

4. Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’ Administració i Atenció ciutadana.

5. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI D’INGRESSOS

5.1 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 542/2011 BR, interposat per la mercantil INMO PENTA, SL contra la liquidació corresponent a l’exercici 2011 de l’Impost sobre béns immobles (IBI) de la finca situada a l’Avinguda del Port, núm. 5.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

5.1 Ampliació de la pròrroga de la llista d’espera de conserges, grup AP.

6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTENCIA JURÍDICA

6.1 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per ACC.
DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

6.2. Aprovar la concertació d’operacions de tresoreria per un import màxim de 24.654.794,94 €.


7. Precs i preguntes


La secretària de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana.

Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 16 de desembre de 2013