Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials i Via Pública (29/01/2013)

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials i Via Pública (29/01/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions Edifici de Vidre.
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA.

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials i Via Pública, us convoco a la sessió ordinària número 3 .

 

Dia: 29 de gener de 2013.
Hora: 9.15h.
Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre.
(2ª planta despatx 13)

 

1. Acta anterior del dia 15 de gener de 2013.

2. Despatx oficial

3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials i Via Pública.

Llistat general

3.1. Decrets de Serveis Territorials i Via Pública des del número 108 fins al número 508 des de la data 09.01.2013 fins a 23.01.2013.

4. Línies d’actuació

Manteniment i Serveis

4.1. Projecte de col·locació de noves papereres i reubicació d’existents.

4.2. Evolució kg de recollida 2012 i comparativa amb altres municipis.

Via Pública

4.3. Estadístiques trimestrals del SMIV.

4.4. Estadístiques trimestrals del servei de grua.

4.5. Estadístiques trimestrals del foto-vermell.

4.6. Preus públics franges de protecció


5. Propostes a la Junta de Govern Local

Manteniment i Serveis

5.1. Proposta de ratificació el decret 283/2013 de 16 de gener, pel qual es demana una subvenció a la Generalitat de Catalunya per a actuacions d’ordenació ambiental de la il•luminació exterior, concretament per les obres de substitució de 21 punts de llum del quadre CO.


5.2. Proposta d’acceptació dels preus de tractament de residus del Consorci per al Tractament de Residus del Maresme, per l’any 2013.

Via Pública

5.3. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 422/2012, de 29 d’octubre de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 468/11D contra la resolució formulada per Decret núm. 4697/2011, de data 4 de juliol de 2011 de la Regidora Delegada de Via Pública


6. Propostes al Ple

Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge

6.1. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal que afecta el “sol no urbanitzable”.

6.2. Aprovació provisional PE per la línia d’enllaç a 25kv des de Mataró fins a Arenys al seu pas pel camí de les Cinc Sènies, promogut per ENDESA DISTRIBUCIÓN ÈLECTRICA SL.

6.3. Aprovació inicial modificació Pla General d’Ordenació Municipal àmbit relatiu a l’ampliació del centre educatiu situat al c. Damià Campeny cantonada c. Sant Agustí.

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

6.4. Aprovació inicial del Mapa estratègic de soroll de Mataró.

6.5. Aprovació de la modificació del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges de Mataró per l'any 2013.

Via Pública

6.6. Redefinició Plànol de delimitació de les franges de protecció de les urbanitzacions.


7. Precs i preguntes


La secretària de la CIM de Serveis Territorials i Via Pública.

Elisabeth Massó i Sanabre

Mataró, 25 de gener de 2013.