Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., (PUMSA), (12/02/2013)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., (PUMSA), (12/02/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reuions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 12,
Organisme
PUMSA

Ordre del dia

Sessió ordinària del Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., (PUMSA), que tindrà lloc el proper dia 12 de febrer de 2013 a les 19.00 hores, a la sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 12, i amb el següent Ordre del Dia:


1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes corresponents a la reunió dels dies 4 i 27 desembre de 2012.

2. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

3. Proposta convocatòria i aprovació del plec de condicions que ha de regir el concurs per la transmissió de diversos immobles de titularitat de PUMSA i GINTRA.

4. Proposta d’adjudicació dels treballs de demolició de part de les naus de l’antiga fàbrica “Industrias de Hijos de Antonio Fàbregas SA”, ubicada en l’àmbit de Churruca-Lepanto/Rengle.

5. Proposta autorització per la formalització de les següents operacions en relació a l’Edifici del Rengle:
a) Operació de compra-venda del local 2.05 a favor de l’empresa SOLPOR 55 SLU.
b) Arrendament dels locals 1.4, 1.5 i una porció del local 0.05 a favor de l’Agència Tributària. Proposta convocatòria i aprovació del plec de condicions que ha de regir l’adjudicació dels treballs de condicionament de les referides entitats.

6. Proposta autorització per la cessió a favor de LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS VEÏNALS DE MATARÓ del local de la planta baixa i altell, de l’edifici construït sobre la finca “B” del PEMU de la Llàntia.

7. Informació relativa sobre els següents contractes, i ratificació, si s’escau:
a) Modificació de les condicions del contracte d’arrendament de l local núm. 4 del Camí Ral 254-266.
b) Resolució del contracte d’arrendament de la Nau Minguell i ratificació, si s’escau, de l’operació de venda del mobiliari i equipament existent a la mateixa.
c) Resolució del contracte d’arrendament del restaurant del Centre Logístic.

8. Donar compte del contracte de serveis formalitzat amb AMSA per la prestació d’assessorament jurídic.

 

 

 

9. Informació relativa a la situació de la Tresoreria, previsions de tancament de l’exercici 2012 i perspectives pel pressupost de 2013.

10. Sobrevinguts

11. Precs i preguntes.

A l’espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment,

La Presidenta del Consell d’Administració

 

 

Montserrat Rodríguez Sánchez