Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (01/07/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (01/07/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Secretaria General

Ordre del dia

Dia: dilluns 1 de juliol de 2013

Hora: a dos quarts de tres de la tarda

Lloc: Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament

 

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 17 de juny de 2013


2. Despatx Oficial 


Cim Àrea D’administració I Atenció Ciutadana

Direcció De Recursos Humans

3. Convocatòria I Aprovació De Bases Específiques Per A La Creació D’una Llista D’espera Interna D’oficials 1a (Esp. Paleta), Subgrup C1, Mitjançant Un Concurs De Mèrits Amb Proves, Per Possibles Substitucions.

4. Convocatòria I Aprovació De Bases Específiques Per A La Creació D’una Llista D’espera De Docents De Determinades Famílies Professionals, Mitjançant Un Concurs De Mèrits Amb Proves, Per Possibles Substitucions.

5. Nomenament De Vfo Com A Funcionari/Ària De Carrera Amb La Categoria De Tae Psicòleg/Oga


Cim Àrea De Serveis Territorials I Via Pública

-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge-

6. Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 432 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, que estima el recurs d’apel•lació núm. 15/13, i deixa sense efecte la causa d’inadmissibilitat per litispendència del recurs contenciós administratiu núm. 760/09, JCA núm. 15 de Barcelona, interposat contra la desestimació del recurs de reposició contra el decret de 30.06.2009, d’aprovació definitiva del PU rda. Barceló – Illa Fàbregas i de Caralt

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

7. Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 420 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, que desestima el recurs d’apel•lació núm. 168/12, interposat contra la Sentència del JCA núm. 15 de Barcelona, que confirmava l’estimació en part del recurs de reposició contra la denegació de llicència d’obres, al c. Jaume Ibran, 15-17

-Espais Públics-

8. Proposta d’aprovació inicial del projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora a la via pública. Any 2013

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor