Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (14/10/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (14/10/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6485/2013 de 10 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 14 d'octubre de 2013.
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 14 d’octubre de 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 30 de setembre de 2013.


2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Adjudicació del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera del Grup PUMSA (Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, Gestió Integral de Trànsit de Mataró, SL, Societat Municipal Prohabitatge Mataró, SA i Porta Laietana, SA) i del Grup Tecnocampus (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i Parc Tecnocampus Mataró) dividit en dos lots.

4 Adjudicació del contracte de subministrament de vestuari pel personal d’espais públics, conserges d’edificis, d’escoles i d’instal•lacions esportives, ordenances, ajudants de servei de cultura, peons del mercat i personal de la piscina

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5 Modificar l’Oferta Pública d’Ocupació principal de l’any 2011, en el sentit de modificar el règim d’una plaça ja ofertada.

6 Donar compte de la Interlocutòria de data 25 de juliol de 2013, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 6 Barcelona, en la peça separada d'execució de sentència, seguit a instància de GVB.


CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES

-Àrea de Participació i Serveis a les Persones-

7 Aprovar el Pla financer 2014-2017 del projecte d’intervenció integral dels barris de Rocafonda- El Palau - Escorxador.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

8 Ordre de retirada de les tanques publicitàries dels carrers Brussel•les, Estrasburg i Ronda Cervantes


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor