Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local extraordinària (23/09/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local extraordinària (23/09/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6071/2013 de 20 de setembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió extraordinària urgent del 23-9-2013
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió extraordinària urgent que tindrà lloc el proper dilluns 23 de setembre de 2013, a les 9 hores, en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

1 Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 5949/2013 de 17 de setembre, relatiu a acceptar la cessió de crèdit per part de PUMSA a favor de l’Ajuntament per import de 3.527.334’68 euros.

 


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor