Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari (30/10/2013)

Escoltar

Ple extraordinari (30/10/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6892/2013 de 25 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 30 d’octubre de 2013
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimecres 30 d’octubre de 2013, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


DICTAMENS

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

1 Aprovació provisional modificació ordenances generals, ordenances reguladores dels impostos, i categoria fiscal de carrers per a l'exercici 2014

2 Aprovació provisional modificació ordenances reguladores de les taxes i dels preus públics per a l'exercici 2014

3 Aprovació provisional modificació tarifes per a 2014

4 Aprovació provisional les bases per a la concessió de subvencions per al pagament de l’IBI i la taxa de la brossa domiciliària per raons socials per a l’exercici 2014

 


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor