Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari (25/01/2013)

Escoltar

Ple municipal extraordinari (25/01/2013)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
421/2013 de 22 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple extraordinari 25 de gener de 2013
Òrgan: Secretaria General
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper divendres 25 de gener de 2013, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
          ORDRE DEL DIA
 
 
1         Presa de possessió del Sr. Ramon Reixach i Puig al càrrec de Regidor de l’ajuntament de Mataró.
 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor