Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari (26/06/2013)

Escoltar

Ple municipal extraordinari (26/06/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
4134/2013 de 21 de juny
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple extraordinari 26 de juny de 2013
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimecres 26 de juny de 2013, a les 20 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Valoració de les dades de preinscripció pel curs 2013-2014.

2 Valoració de la Zona Única escolar com a eina de planificació de l'escolarització a la nostra ciutat.

3 Valoració del tancament de la segona línia de P3 de l'escola Joan Coromines.

4 Projecció de les dades demogràfiques per poder atendre les futures noves realitats en tots els cicles d'ensenyament, Primària, ESO, FP i Batxillerat.

5 Presentació dels calendaris de construcció de les noves escoles Angeleta Ferrer i Joan Coromínes.

6 Aprovació de la proposta per a la constitució d'una comissió per a la definició d'un nou Mapa Escolar a Mataró.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor