Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració i Atenció Ciutadana (11/12/14)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració i Atenció Ciutadana (11/12/14)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DIA: 11 de desembre de 2014

HORA: 09:10 hores

LLOC: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

 

ORDRE DEL DIA

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 28 de la sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2014.

2. Despatx oficial.

3. Línees d’actuació.

3.1 Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica

4. Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’Administració i Atenció ciutadana.

5. Propostes a la Junta de Govern.

SERVEI DE SECRETARIA

5.1 Donar-se per assabentada del desistiment i arxiu del procediment acordat pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona en el decret número 139/14, de 17 d’octubre, dictat en el Procediment Abreujat 491/2011, en el recurs contenciós administratiu interposat contra el decret número 4791/2011, de 6 de juliol, de la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, que desestima la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (expedient W37/09)

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

5.2 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera de tècnic/a auxiliar inspector/a, mitjançant concurs de mèrit amb proves.

5.3 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera d’arquitecte/a tècnic/a, mitjançant concurs de mèrit amb proves.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.4 Modificació del contracte del servei de manteniment d’instal•lacions de l’enllumenat públic (exp. 116/2010)

6. Propostes al Ple

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

6.1 Ratificació modificació dels estatuts del Consorci Gestió Integral Aigües de Catalunya.

 

La secretària de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana.

 

Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 5 de desembre de 2014