Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró S.A. (09/10/2014)

Escoltar

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró S.A. (09/10/2014)

Dia
Hora
Lloc
seu de la Societat, c/. Pitàgores, 1-7
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dijous, 9 d’octubre de 2014,
Hora: a les 19 hores,
Lloc:a la seu de la Societat, c/. Pitàgores, 1-7

ORDRE DEL DIA
 

1. Donar compte de l’aprovació de l’Acta del Consell d’Administració del dia 10 de setembre de 2014

2. Aprovació nou organigrama

3. Proposta aprovació Contracte Programa entre l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró, SA. 2014-2018.

4. Aprovació de la tarifa del servei d’aigua per a l’any 2015

5. Aprovació de la tarifa del servei de clavegueram per a l’any 2015

6. Aprovació del pressupost per a l’any 2015

7. Aprovació inici licitació de les obres del Projecte del clavegueram i d’aigua potable del carrer de Cuba i de la plaça de les Tereses

8. Aprovació contracte prestació de serveis AMSA-MESSA per un període determinat

9. Informació sobre les activitats d’AMSA
a) Situació resum setembre fons social 2014
b) Estat embassaments
c) Informació projecte Life
d) Adscripció CONGIAC-GIACSA

10. Informació sobre les activitats de MESSA

11. Torn obert paraules

12. Nomenament interventors d’acta

El secretari,

 

Joan Buch Cerdà
Mataró, 3 d’octubre de 2014