Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Escolar Municipal (12/11/2014)

Escoltar

Consell Escolar Municipal (12/11/2014)

Consell Escolar Municipal (12/11/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament (La Riera, 48)
Organisme
Direcció d'Ensenyament

Ordre del dia

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
 
 
 
Dia:      Dimecres 12 de novembre de 2014
Hora:    A les 19.00h
Lloc:     Sala de Plens de l’Ajuntament (La Riera, 48)
 
 
 
Per indicació del president del Consell Escolar Municipal, us convoco a la sessió ordinària del CEM que es farà en la data, hora i lloc que consten en l’encapçalament, amb el següent:
 
 
Ordre del dia
 
 
1.      Aprovació de l’acta anterior.
2.      Estat d’execució de les propostes presentades al PAM 2014. Podeu consultar-ho a  l’eina de seguiment del PAM:: https://serveisweb.mataro.cat/gestpam/public/index.jsp.
3.      Recollida i priorització de propostes per al PAM 2015. Cada participant podrà presentar un màxim de 5 propostes, que durant el consell es consensuaran i prioritzaran, essent les 10 més         destacables les que es presentaran al Govern de la ciutat. Amb l’objectiu de fer una sessió de treball àgil us demanaríem que ens féssiu arribar les propostes amb anterioritat a la reunió, i així poder preparar un document de resum amb totes les propostes presentades. Les propostes les podeu enviar fins el dia 11de novembre  a l’adreça cem@ajmataro.cat
4.      Estat de l’escolarització.
5.      Informació sobre els ajuts de menjador.
6.      Precs i preguntes.
 
 
  
 
Sandra Lafuente Batet
Secretària
 
Mataró, 6 de novembre de 2014