Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (01/12/14)

Escoltar

Junta de Govern Local (01/12/14)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dilluns, 1 de desembre de 2014
Hora: 14.30 h
Loc: Sala dels Lleons de  l'Ajuntament

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 17 de novembre de 2014.

 2. DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei d’assegurances de responsabilitat civil i patrimonial, danys al patrimoni, i accidents del personal.

4. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, dels serveis postals ordinaris per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, PUMSA, i el TecnoCampus Mataró-Maresme.

5. Adjudicació del servei de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de Mataró. 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6. Ratificació del Decret 7895/2014, de 12 de novembre, d'acceptació de la subvenció del SOC per import de 439.460,60 euros.

7. Nomenament funcionària carrera com a assistent social a GRL

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

 -Servei d’Equipaments Municipals-

8. Deixar sense efecte l’aprovació inicial del Projecte Executiu d’adaptació per a Casal de la Gent Gran de l’espai de l’antiga piscina al Centre Cívic Gatassa i substitució de les travesses de l’exterior per un import de 206.605,48 € sense IVA (249.992,63 € IVA inclòs.

 

PRECS I PREGUNTES

 

  

L'Alcalde,

Joan Mora i Bosch