Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (03/03/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (03/03/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
1497/2014 de 27 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 3 de març de 2014.
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 de març de 2014, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 3 de febrer de 2014

 

2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Adjudicació del servei de subministrament de material d’oficina per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, grup PUMSA i Tecnocampus Mataró-Maresme.

4 Adjudicació del servei de retirada o desplaçament de vehicles a la via pública.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera de tècnic/a mitjà/ana de prevenció de riscos laborals, grup A2, per concurs de mèrit amb proves.
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge-

6 Donar compte de la sentència 104/2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs ordinari núm. 269/2010 interposat contra la fixació de preu just del Jurat d'Expropiació de Catalunya de finca zona verda, al sud de la urbanització la Fornenca.

7 Donar compte del Decret d'alcaldia d'interposició recurs d'apel•lació contra la Sentència 12/2014 del Jutjat Contenciós administratiu 11 de Barcelona, que estima en part el recurs ordinari núm. 374/2012, interposat contra la resolució de no tramitar el full d'apreuament per expropiació de la finca paratge Turó de Cerdanyola (zona El Sorrall).


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor