Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (03/11/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (03/11/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
7497/2014 de 30 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia de la Junta de Govern Local sessió del 3 de novembre de 2014
a: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 de novembre de 2014, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 17 d’octubre de 2014


2 DESPATX OFICIAL

 


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Donar compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre del 2014


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4 Donar compte del Decret dictat pel Jutjat social núm. 1 de Mataró, en el procediment quantitat 691/2013, seguit a instància de IAV.

5 Proposta de suspensió temporal de la provisió per cobrir un lloc de treball de coordinador/a atenció ciutadana presencial.

SECRETARIA GENERAL

6 Donar compliment de la Sentencia número 335/2013, de 23 d’abril de 2013, dictada en el Procediment Ordinari 651/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona, que ha estat confirmada per la Sentència número 485/2014, de data 27 de juny de 2014 dictada per la Secció Quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el Rollo d’Apel•lació número 68/2014, que decideix el contenciós interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la Baixada de les Escaletes.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

7 Aprovació inicial del Pla Especial de la Casa Rural de Can Lincoln.

8 Donar compte de la Sentència 523 de 23/9/2014 del TSJC que estima el recurs d’apel•lació 65/12 interposat contra la Sentència del Jutjat contenciós administratiu nº 7 de Barcelona, que va desestimar el recurs 364/08 interposat contra el projecte d’urbanització del PMU-001d àmbit Rda. Barceló-Fàbregas i de Caralt.

-Servei d’Equipaments Municipals-

9 Aprovació inicial del Projecte Executiu d’adaptació per a Casal de la Gent Gran de l’espai de l’antiga piscina al Centre Cívic Gatassa i substitució de les travesses de l’exterior.


PRECS I PREGUNTES

 

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor