Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (16/06/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (16/06/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
4257/2014 de 12 de juny
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 16 de juny de 2014
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 16 de juny de 2014, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària que tinguéren lloc el 2 de juny i 5 de juny de 2014, respectivament.

 

2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovar l’adjudicació del servei de manteniment de les zones verdes de la ciutat.


SECRETARIA GENERAL

4 Donar-se per assabentada de la Sentència número 33/2014, de 6 de febrer de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona en el Procediment Ordinari número 299/2011, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda mentre circulava amb la motocicleta.

5 Donar-se per assabentada de la Sentència número 78/2014, de 20 de març de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona en el Procediment Ordinari número 652/2010, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública.

6 Donar compliment de la Sentència número 73/2014, de 7 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 347/2012 interposat contra resolució per la que s’inadmet a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial de danys per caiguda a la via pública.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor