Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (30/06/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (30/06/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DIA: 30 de juny de 2014

HORA: 14.30h

LLOC: Sala dels Lleons de l'Ajuntament

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 16 de juny de 2014. 


2. DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3. Aprovar la revisió de preus del contracte de concessió del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró.

4. Aprovar la continuïtat en la prestació del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, i autorització de subcontractació.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5. Aprovar el nomenament com a funcionària de carrera de la Sra. ARD.

6. Aprovar el nomenament com a funcionària de carrera de la Sra. ESP

7. Aprovar el nomenament com a funcionària de carrera de la Sra. BJB.

8. Aprovar les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per cobrir 3 places de caporal, grup C2, promoció interna.

9. Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat social núm. 1 de Mataró, en el procediment acomiadament 94/2012, seguit a instància de JLChL


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

10. Donar-se per assabentats de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, d'inamissibilitat del procediment de drets fonamentals núm. 192/2014, interposat contra el decret de resolució de l'autorització de la Guingueta de la platja E4.

 

PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor