Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local extraordinària (05/06/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local extraordinària (05/06/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3969/2014 de 3 de juny
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió extraordinària del 5 de juny de 2014
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 de juny de 2014, a les 14 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

-Servei de Compres i Contractacions-

1 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’assistència tècnica per a l’organització de la Festa al Cel 2014. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 206.611,57 euros, IVA no inclòs.

 

 


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor