Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat (23/11/2015)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat (23/11/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Reunions de l'Edifici de Vidre (2a planta, despatx 13)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: 23 de novembre de 2015.
Hora: 9h.
Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre. (2a planta, despatx 13)

ORDRE DEL DIA

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials i Sostenibilitat, us convoco a la sessió ordinària número 19.

1. Acta anterior del dia 26 d’octubre de 2015

2. Despatx oficial

3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials i Sostenibilitat

Llistat general

3.1. Decrets de Serveis Territorials i Sostenibilitat des del número 7767 fins al número 8569 des de la data 19.10.2015 fins a 16.11.2015.

Llicències obres majors

3.2. Decrets concessió llicències obres majors.

4. Línies d’actuació

Urbanisme

4.1. Cobriment pista esportiva de Cirera.

4.2. Programació actuacions Pati del Cafè Nou.

4.3. Donar compte del Decret de constitució del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró

Desenvolupament Sostenible

4.4. Programa Euronet 50/50.

5. Propostes a la Junta de Govern Local

Urbanisme

5.1. Donar-se per assabentats de la Sentència del Tribunal Suprem de 02.11.2015, dictada en recurs de cassació núm. 1239/2014, contra Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 07.02.2014, sobre just preu finca expropiada zona verda La Fornenca.

5.2. Donar-se per assabentats de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 30.10.2015, dictada en recurs ordinari núm. 417/2013, contra acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de 26.07.2013, finca rda. Bellavista (El Sorrall).

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

5.3. Donar-se per assabentada de la sentència desestimatoria, de 2 de setembre de 2015 , del Jutjat Contenciós Administratiu nº 8 de Barcelona, dictada en el recurs ordinari núm. 58/2013, interposat per TELEFÓNICA MÓVILES ESÀÑA S.A. contra el Decret 7507/2012 de 13 de desembre de la Regidora Delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, en que s’ordenava el cessament de l’activitat d’estació base de telefonia mòbil ubicada al Passeig del Rengle, 5.

6. Propostes al Ple

Urbanisme

6.1. Aprovació del Text Refós del Pla Especial de Masies i Cases Rurals en el sòl no urbanitzable.

7. Precs i Preguntes

 

La secretària de la CIM Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat
Elisabeth Massó i Sanabre

Mataró, 18 de novembre de 2015

 

NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REUNIONS DE L’EDIFICI DE VIDRE, 2ª PLANTA, DESPATX Nº 13.