Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials i Via Pública (27/01/2015)

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials i Via Pública (27/01/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions Edifici de Vidre. (2ª planta despatx 13)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Sessió ordinària número 2.

 

Dia: 27 de gener de 2015.
Hora: 9h.
Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre. (2ª planta despatx 13)

 


1. Acta anterior del dia 13 de gener de 2015.


2. Despatx oficial

3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials i Via Pública.

Llistat general

3.1. Decrets de Serveis Territorials i Via Pública des del número 8966 fins al número 9175 des de la data 17.12.2014 fins a 31.12.2014 i des del número 12 fins al número 366 des de la data 05.01.2015 fins a 19.01.2015.


4. Línies d’actuació

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

4.1. Accessos Sorrall.

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

4.2. Ordenança d’Intervenció Municipal Ambiental ( Nova ordenança d’Activitats)

Espais Públics

4.3. Presentació de l’informe del control de qualitat del primer trimestre del nou contracte de neteja viària i recollida de residus.

4.4. Presentació de la implantació del nou servei de neteja viària i recollida de residus.

Desenvolupament Sostenible

4.5. Observatori municipal de l’energia


5. Propostes a la Junta de Govern Local

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

5.1. Donar-se per assabentats de la Sentència del TSJC que estima el recurs d'apel•lació núm. 101/2013, interposat contra la Sentència del JCA núm. 2 desestimatòria del recurs núm. 317/2009 contra la Mod. de la divisió poligonal de la rda. Barceló-Fàbregas de Caralt.


5.2. Aprovació inicial dels Estatuts de l’Associació Administrativa de Cooperació del Sector “U.A.-88 EL SORRALL”.

 

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

5.3. Donar-se per assabentada de la sentència de 18 de desembre de 2014 , dictada en el recurs d’apel•lació núm. 179/2012, interposat per LIBERTY RAL 69, SL contra la sentència de 24 d’abril de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, la qual desestimà el recurs contenciós administratiu (438/2010) interposat per la mateixa empresa contra el decret municipal 3019/2010, de 9 d’abril.

6. Propostes al Ple

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

6.1. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació referent al canvi de qualificació del sistema d’habitatge dotacional (DHp) a sistema d’equipament assistencial (Eas) al c. Alarcón cantonada amb c. Fortuny.


Via Pública

6.2. Imposar una sanció de 300,51 euros a F.X.C.P., per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 867/2014).

6.3. Imposar una sanció de 200,51 euros a M.A.C.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 1015/2014).

6.4. Estimar el recurs de reposició interposat per E.S.R., pels motius recollits en la part expositiva del present acord. (Exp. 597/2014).

 


6.5. Imposar una sanció de 2.404,05 euros a C.T.O., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b, una sanció de 400,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b i una sanció de 300,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.868/2014).

6.6. Imposar a E.I.S. una sanció de 2.404,05 euros, per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b, una sanció de 400,00 euros, per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b i una sanció de 300,51 euros, per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 869/2014).


6.7. Imposar a D.C.M. una sanció de 2.404,05 euros per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b, una sanció de 500,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b, una sanció de 400,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e i una sanció de 600,00 euros, per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.b, en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 872/2014).

Desenvolupament Sostenible

6.8. Aprovació del Pla d’estalvi i eficiència energètica

 


7. Precs i Preguntes

 

La secretària de la CIM de Serveis Territorials i Via Pública.
 


Elisabeth Massó i Sanabre

Mataró, 23 de gener de 2015.