Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró S.A. (17/09/2015)

Escoltar

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró S.A. (17/09/2015)

Dia
Hora
Lloc
c/. Pitàgores, 1-7
Organisme
Aigües de Mataró

Ordre del dia

  
Us convoco a la sessió del Consell d’Administració que es farà el dijous, dia 17 de setembre de 2015 a les 19’00 hores, a la seu de la Societat, c/. Pitàgores, 1-7 segons el següent

ORDRE DEL DIA
 
1.       Presa de possessió dels consellers/a, acceptació del càrrec i constitució del Consell d’Administració.

2.       Proposta de ratificació del càrrec de Secretari del Consell d’Administració i de director gerent de la Societat.

3.       Donar compte de l’aprovació de l’Acta del Consell d’Administració del dia 7 de maig de 2015.

4.       Proposta nomenament de vicepresident/a del Consell d’Administració.

5.       Proposta d’atorgament i revocació de poders.

6.       Proposta de nomenament de nous representants d’Aigües de Mataró, S.A. als òrgans de govern de les empreses participades.

7.       Informació del gerent sobre les activitats d’AMSA.
a)       Informe executiu. Presentació AMSA
b)       Tancament econòmic 1r semestre 2015.
c)       Calendari previst aprovació tarifa i pressupost 2016
d)       Resum contractacions obres i serveis
e)       Estat dels embassaments.

8.       Qüestions sobrevingudes.

9.       Torn obert de paraules.
 
Mataró, 10 de setembre de 2015
Manuel Mas Estela
President del Consell d’Administració