Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (26/10/2015)

Escoltar

Junta de Govern Local (26/10/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dilluns 26 d’octubre de 2015
Hora:  a les 14:30 hores
Lloc: Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 14 d’octubre de 2015

2 DESPATX OFICIAL

 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament de combustible per a vehicles de l’Ajuntament, AMSA i PUMSA.

4 Aprovació de l’acord marc del servei de manteniment correctiu en els edificis municipals.

5 Aprovar l’adjudicació pel subministrament de llumeneres LED per l’enllumenat públic de Mataró.

6 Aprovar l’adjudicació pel subministrament d’ eines i recanvis de reg.

7 Aprovar l’adjudicació pel servei de manteniment d’ espais naturals.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

8 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el procediment núm. 499/2014, seguit a instància de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF).

9 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Social 2 de Mataró, en el procediment de sanció 53/2014, seguit a instància de MLCH.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
David Bote Paz
 
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor