Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari d'agost (31/08/2015)

Escoltar

Ple extraordinari d'agost (31/08/2015)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6406/2015 de 26 d'agost
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària 31 d’agost de 2015
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 31 d’agost de 2015, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Formació de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya de 27 de setembre de 2015.

 


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
La Secretària Acctal.
Anna Ramírez Lara