Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari d'abril (27/04/2015)

Escoltar

Ple municipal extraordinari d'abril (27/04/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3103/2015 de 22 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària 27 d’abril de 2015
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 27 d'abril de 2015, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Formació de les meses electorals per a les Eleccions Locals de 24 de maig de 2015.


CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
Direcció de Promoció Econòmica.

2 Aprovació de desistiment del procediment de licitació per l’atorgament d’autoritzacions municipals per l’explotació de serveis de temporada a les platges del Callao i Sant Simó de Mataró.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor