Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de gener (19/01/2015)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de gener (19/01/2015)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
190/2015 de 15 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària del 19 de gener de 2015
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 19 de gener de 2015, a 1/4 de 10 del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Donar compte de l’informe de l’Interventor respecte la consistència i suport de les projeccions pressupostàries que deriven de la sol•licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al compartiment Fons d’Impuls Econòmic, creat pel Real Decret Llei 17/2014 de 26 de desembre.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor