Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de juny (10/06/2015)

Escoltar

Ple municipal ordinari de juny (10/06/2015)

Dia
Hora
Lloc
Saló de plens
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
4229/2015 d'1 de juny
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió de 10 de juny de 2015
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dimecres 10 de juny de 2015, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Presa de possessió del Sr. José Maria Gimenez Marin al càrrec de Regidor de l’ajuntament de Mataró.

2 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 6 de maig de 2015.

 

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor