Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal Àrea de Sserveis Territorials i Sostenibilitat (18/07/2016)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal Àrea de Sserveis Territorials i Sostenibilitat (18/07/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions Edifici de Vidre (2ª planta despatx 13)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dilluns, 18 de juliol de 2016.
Hora: a les 09.10 h
Lloc: a la Sala de reunions Edifici de Vidre (2ª planta despatx 13)

1. Acta anterior extraordinària del dia 11 de juliol de 2016.

2. Despatx oficial

3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials i Sostenibilitat

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspLlistat general

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3.1. Decrets de Serveis Territorials i Sostenibilitat des del número 4764 fins al número 5332 des de la data 20.06.2016 fins a 08.07.2016.

4. Línies d’actuació
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspUrbanisme, Patrimoni i Habitatge.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.1. Projecte d’urbanització Sector El Sorrall Fase II vial connexió C-60 amb la carretera d’Argentona.

5. Propostes a la Junta de Govern Local

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspUrbanisme, Patrimoni i Habitatge.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.1. Donar-se per assabentats de la Sentència 143/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13, que desestima el recurs ordinari 29/2015, interposat contra la 3a. derrama del Projecte de reparcel·lació de la UA-53 El Verdet.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.2. Donar-se per assabentats de la Sentència 162/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9, que desestima el recurs abreujat 366/2015, interposat contra la 4t. Derrama, liquidació definitiva i recepció obres complementàries del Projecte de reparcel·lació de la UA-53 El Verdet.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.3. Donar compliment de la Sentència 376/2016 del Tribunal Superior de Justícia, que desestima el recurs d’apel·lació 80/2014, interposat per l’Ajuntament contra Sentencia JCA 16 en recurs 196/2010, que estima recurs sobre devolució quantitat en execució operació jurídica complementària sector Vallveric.

6. Propostes al Ple

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspUrbanisme, Patrimoni i Habitatge.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.1. Aprovació Text refós del Pla de millora urbana per a la flexibilització de volums i usos a la qualificació 3b31hpo/E del c. Churruca

7. Precs i Preguntes


La secretària de la CIM Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat,
Elisabeth Massó i Sanabre

Mataró, 13 de juliol de 2016