Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea en Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (30/06/2016)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea en Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (30/06/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dijous, 30 de juny de 2016
Hora: a les 09:20 hores
Lloc: a la Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 16 de la sessió ordinària del dia 23 de juny de 2016.

2. Línees d’actuació.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.1. Pla de xoc contra l’atur: Foment de la contractació

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.2. Projecte d’especialització i competitivitat territorial del Maresme ( PECT-Maresme).

3. Donar compte de decrets signats de l’Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.

4. Propostes al Ple.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspDIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspSERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.1. Modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2016.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.2. Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2016.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspSERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.3. Modificació de determinats preceptes del Text únic dels acords municipals sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari i del personal laboral.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.4. Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) a concertar una operació de crèdit a llarg termini, d’import màxim 1.000.000,00 €, amb destí al refinançament de 3 operacions de préstecs que s’havien concertar per finançar les obres de la xarxa d’aigua i clavegueram, i una operació que provenia de MESA amb destí a finançar la xarxa de fred i calor.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspSERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.5. Modificació del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Ràdio, Consorci Digital Maresme i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.

5. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica,
Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 27 de juny de 2016