Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., (PUMSA) (23/02/2016)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., (PUMSA) (23/02/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: 23 de febrer
Hora: a les 19.00 hores,
Lloc: a la sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10,

Ordre del Dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la reunió del dia 26 de gener de 2016.

2. Informació relativa a l’evolució de l’execució de les obres del contracte adjudicat a TEYCO SL per la demolició de les edificacions de les finques 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16 i 18 del Projecte d’enderroc de les edificacions (fase 1) de la UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX. Proposta aprovació/ratificació de la modificació del contracte primitiu.

3. Proposta delegació de facultats i competències per tal d’aprovar i adjudicar les modificacions de contracte i/o contractes complementaris que, en el seu cas, calgui tramitar en relació al contracte adjudicat a favor de CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SA, relatiu a les obres de demolició de les edificacions (fase 2) de les finques 1, 2, 3, 6, 7 i 8 del projecte d’enderroc de les edificacions de la UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX.

4. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

5. Informació relativa a altres temes d’interès.

6. Sobrevinguts.

7. Precs i preguntes.

A l’espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment,


La Presidenta del Consell d’Administració,

Núria Calpe i Marquet