Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (11/01/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local (11/01/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró (La Riera, 48)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: Dilluns 11 de gener de 2016
Hora: 14.30h
Lloc: Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró (La Riera, 48)

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 21 de desembre de 2015

2 DESPATX OFICIAL

 
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de vestuari per a la Policia Local, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de muntatge i desmuntatge de les instal•lacions elèctriques de suport als actes al carrer organitzats, o en què col•labora l’Ajuntament, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

5 Donar compliment a la Sentència 347/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, que estima en part el recurs ordinari núm. 537/2012, interposat contra l’acord de suspensió tramitació projectes de gestió urbanística en l’àmbit del Pla parcial El Sorrall i la inadmissibilitat en aquest procediment de petició desocupació finca i indemnització.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
La Secretària Acctal.
Anna Ramírez Lara