Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (17/05/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local (17/05/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: 17 de maig de 2016
Hora: a les 14.30 h
Lloc: a la Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 2 de maig de 2016.

2. Despatx Oficial

CIM àrea de serveis centrals, ocupació i promoció econòmica

Direcció de serveis econòmics

- Servei de Compres i Contractacions-


3. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei d’organització, gestió i explotació de la Mitja Marató Ciutat de Mataró i de la Marató Escolar, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.

4. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació per a la millora estructural de la Sala de Coordinació i renovació de l’integrador de comunicacions de la Policia Local.

5. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament de recanvis de vehicles per a la flota municipal.

6. Aprovar l’adjudicació del servei de neteja de zones verdes i manteniment d’exterior d’equipaments de l’Ajuntament de Mataró.

CIM Àrea de gestió de l'espai públic

- Servei d’Espais Públics -


7. Pla Manteniment d’Escultures.

Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació

8. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 94/2016, de 4 d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 364/2015 D contra la resolució de 15 de juliol de 2015.

Precs i Preguntes

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

Assumptes Delegats del Ple Municipal

Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic


9. Aprovar la imposició de sancions a C.C.M per la comissió d’una infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

10. Aprovar la imposició de sancions a L.C. per la comissió d’una infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

11. Aprovar la imposició de sancions a S.S.C per la comissió d’una infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

12. Aprovar la imposició de sancions a C.A.G.R. per la comissió d’una infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

13. Aprovar la imposició de sancions a A.M.B. per la comissió d’una infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

14. Aprovar la imposició de sancions a JL.C.D. per la comissió d’una infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

15. Aprovar la imposició de sancions a A.H. per la comissió d’una infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.