Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (19/09/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local (19/09/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
6685/2016 de 15 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del ia Junta de Govern Local sessió del 19 de setembre de 2016
 
Òrgan: Secretaria General
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 19 de setembre de 2016, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
                                                      ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 5 de setembre del 2016.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
             CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
                
           SECRETARIA GENERAL
 
3         Donar compliment de la Sentencia número 91/16, de 18 d’abril, del Jutjat contenciós administratiu número 6 dictada en el Procediment Abreujat número 54/15D, interposat contra el decret numero 8747/2014, de 9 de desembre, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut una branca d’arbre damunt el vehicle matrícula 4357 BKH. (expedient W50/2012)
 
 
           CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
 
           Servei d’Espais Públics-
 
4         Aprovació del projecte del clavegueram de la Ronda Josep Tarradellas entre Jaume I i Sant Joan Bosco presentat per la Cia. D’Aigües de Mataró.
 
          
           PRECS I PREGUNTES
 
 
 
 
Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.
 
 
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
 
Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans
 
5         Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ALS
 
6         Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JRLS
                      
7         Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MAA
 
8         Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ICB
 
 
 

L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor