Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (25/01/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local (25/01/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró (la Riera, 48)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: Dilluns 25 de gener de 2016
Hora: 14.30h
Lloc: Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró (la Riera, 48)

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc l’11 de gener de 2016

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

3 Donar-se per assabentada de la Sentència 310/2015 del Jutjat Contenciós-Administratriu nº 3 de Barcelona, de data 23 de novembre de 2015, desestimatòria del recurs interposat per la mercantil Rivera Badalona contra liquidació de l'Impost Sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana".

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4 Esmenar error nomenament funcionaris de carrera com a conserges.

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació-

5 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 308/2015, de 14 d’octubre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 501/2014 contra la sanció de data 28 d’agost de 2014.

PRECS I PREGUNTES

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor