Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (27/06/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local (27/06/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dilluns, 27 de juny de 2016
Hora: a les 14:30 h
Lloc: a la Sala dels Lleons

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions extraordinària urgent del 10 de juny de 2016 i ordinaria del 13 de juny de 2016.

2. DESPATX OFICIAL
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspCIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp-Servei de Compres i Contractacions-

3. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de control de qualitat del contracte de recollida de residus, neteja viària i neteja de platges i gestió de deixalleries.

4. Rectificació de l’acord de Junta de Govern de data 13/06/2016 relatiu a l’adjudicació del servei de suport informàtic

5. Aprovar l’adjudicació del subministrament de material d’oficina

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspSECRETARIA GENERAL

6. Donar compliment Sentència número 87/16, d’11 d’abril de 2016 que estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat contra el decret número 3114/2015, de 22 d’abril, pel qual es va desestimar el recurs de reposició interposat contra el decret 567/2015, de 26 de gener, pel que es desestimava la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda al carrer.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspPRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspServei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans

7. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada conjuntament per RMVC i RPS

8. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ACC.

9. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per IVA

L'Alcalde,
David Bote Paz.

En dona fe,
El Secretari General,
Manuel Monfort Pastor