Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de febrer (16/02/2016)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de febrer (16/02/2016)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dimarts 16 de febrer de 2016
Hora: 19.00h
Lloc: Saló de sessions de l'Ajuntament

Decret
1127/2016 d'11 de febrer
Assumpte:
Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 16 de febrer de 2016
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 16 de febrer de 2016, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

1 Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Mataró per a l'exercici 2016.

Direcció de Recursos Humans

2 Aprovació de la Plantilla de Personal i de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2016.
 

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor