Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari d'octubre (25/10/2016)

Escoltar

Ple municipal extraordinari d'octubre (25/10/2016)

Dia
Hora
Lloc
Saló de Sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
7591/2016 de 20 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 25 d’octubre de 2016
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 25 d’octubre de 2016, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


DICTAMENS
CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

1. Aprovació provisional de les modificacions de l’ordenança general d'ingressos de dret públic i de les ordenances reguladores dels impostos municipals, així com de les categories fiscals dels carrers, per a l'exercici 2017.

2. Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores de les taxes, per a l'exercici 2017.

3. Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances reguladores dels preus públics, per a l'exercici 2017.

4. Aprovació provisional de les bases reguladores de subvencions per al foment de la cessió d’habitatges a la borsa de lloguer, per a l'exercici 2017.

5. Aprovació provisional de les bases reguladores de subvencions per al foment de la realització d’obres de restauració i conservació dels elements catalogats pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, per a l’exercici 2017.

6. Aprovació provisional de les bases reguladores de subvencions per al foment de la realització d’obres de rehabilitació en els edificis d’habitatges, per a l’exercici 2017.

7. Aprovació provisional de les bases reguladores de subvencions per al foment de l'activitat econòmica, per a l’exercici 2017.

8. Aprovació provisional de les bases reguladores d'ajuts a l'habitatge, per a l’exercici 2017.

 

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor