Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Rectificació error en l'ordre del dia del Ple municipal de 9 de juny de 2016

Escoltar

Rectificació error en l'ordre del dia del Ple municipal de 9 de juny de 2016

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
4367/2016 de 7 de juny
Assumpte: Rectificació error en l’ordre del dia del Ple municipal de 9 de juny de 2016
Òrgan: Secretaria General
 
 
Per Decret 4321/2016 de 6 de juny, es va aprovar la convocatòria i ordre del dia del Ple de l’ajuntament de 9 de juny de 2016. Revisada la convocatòria esmentada, per Secretaria s’ha advertit una errada en la confecció de l’ordre del dia. En concret la inclusió a la mateixa convocatòria i ordre del dia del punt núm. 2.6 consistent en donar compte de la Declaració Institucional presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya condemnant els fets ocorreguts a una alumna de l’Institut Miquel Biada.
 
Aquesta Declaració Institucional no va ser aprovada en la Junta de Portaveus celebrada el dia 6 de juny de 2016 per la qual cosa no s’havia d’incloure el tema a l’ordre del dia del Ple municipal de 9-6-2016.
 
Tenint en compte el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de Procediment Administratiu Comú, correspon rectificar el Decret anterior per error material.
 
Per tot això, en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent,
 
RESOLC:
 
Únic.- Anul•lar el punt núm. 2.6 de l’ordre del dia de la sessió plenària a celebrar el 9 de juny de 2016, aprovat per Decret 4321/206 de 6 de juny, per haver-se inclòs de forma errònia.
 
 
 
L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,
La Secretaria Acctal.,
Anna Ramirez Lara