Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Audiència prèvia al Ple de juny (01/06/2017)

Escoltar

Audiència prèvia al Ple de juny (01/06/2017)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


AUDIÈNCIA PRÈVIA

En ús de les atribucions regulades pel Decret d’Alcaldia 3197/2017 i en virtut de l’article 93 del Reglament Orgànic Municipal, que regula el Dret d’intervenció de ciutadans i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats, convoco els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple a l’Audiència Prèvia que tindrà lloc el proper dijous 1 de juny de 2017, a les 18:30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb el següents precs i/o preguntes a tractar:

1. Prec dirigit a l’Alcalde

Núm. de registre: 2017-022502-1
Data presentació: 23/05/17
Nom i cognoms: Maria Bellmunt Borràs
Entitat que representa: International Rural School

Títol: Permetre la continuïtat de l’escola mentre dura la tramitació de la documentació requerida.

 

Joaquim Fernàndez i Oller
Primer tinent d’alcalde
Regidor delegat de Cultura i Participació Ciutadana

26 de maig de 2017