Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea d'Acció Social (25/01/2017)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea d'Acció Social (25/01/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del soterrani del Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dimecres, 25 de gener de 2017,
Hora: a les 9:00 hores,
Lloc:a la Sala de reunions del soterrani del Carreró, amb el se¬güent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació de les actes de la sessió especial i ordinària de 21 de desembre de 2016

2. Despatx oficial

3. Donar compte dels decrets signats

4. Línies d’actuació

Igualtat i Ciutadania

1.- Celebració del Any Nou Xinès

2.- Dia Internacional de les llengües maternes

Salut i Consum

1.- Resultats campanya adhesions a la Junta Arbitral de Consum de Mataró

Habitatge

1.- Compra d’un nou habitatge en exercici del dret de tanteig i retracte


Benestar Social

1.- Projecte d’obertura d’un nou menjador per a la Gent Gran a Cirera

2.- Servei de suport a la primera atenció i a la informació social

5. Junta de Govern Local

Igualtat i Ciutadania

  • 1.- Acordar l’exercici d’accions judicials contra el veí de Mataró acusat del delicte d’amenaces contra el col.lectiu LGTBI
     

6. Ple

Igualtat i Ciutadania

1.- Donar compte de l’acord de data 28 de novembre de 2016 de la Junta de Govern Local d’aprovació de la pròrroga de la vigència del Pla Jove x Mataró 2013-2016

2.- Donar compte de l’acord de data 28 de novembre de 2016, de la Junta de Govern Local d’aprovació de la pròrroga de la vigència del II Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Mataró 2013-2016

Benestar Social

1.- Donar compte del decret 9230/2016, de 20 de desembre, d’aprovació del Pacte amb el Tercer Sector d’Acció Social

7. Precs i preguntes


Mataró, 20 de gener de 2017


La secretària

 

Victoria Costa Coto