Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (23/02/2017)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (23/02/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: 23 de febrer de 2017
Hora: 09:20 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 4 de la sessió ordinària del dia 9 de febrer de 2017.

2. Línees d’actuació.

3. Donar compte de decrets signats de l’Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.

4. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1 Declarar desert el procediment de contractació dels serveis preventius d’autoprotecció dels actes que organitza o en que participa l’Ajuntament, i iniciar un procediment negociat sense publicitat per a la seva adjudicació (Exp. 261/2016).
 

5. Propostes al Ple.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de la concessió demanial d’una finca situada a Mataró a la Riera de Can Gener, per destinar-la a producció agrícola (Exp. 5/2016).

 

 


SERVEI D’ INGRESSOS

5.2 Aprovació provisional de diverses modificacions de les ordenances fiscals i de les bases de subvencions per a l'ajut de pagament de tributs de l'exercici 2017.


DIRECCIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

5.3 Adhesió a la l’Associació Xarxa de Municipis de l'Economia Social i Solidària

 

 


6. Precs i preguntes

 

 

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.
Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 23 de febrer de 2017