Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (13/02/2017)

Escoltar

Junta de Govern Local (13/02/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
1123/2017 de 9 de febrer
Assumpte: Ordre del Dia Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 13 de febrer, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 30 de gener de 2017


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Requeriment a L’Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL, perquè continuï prestant el servei de gestió de les deixalleries de Mataró, fins que quedi definitivament resolt el nou procediment d’adjudicació (exp. 13/2012)


CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC


-Servei d’Espais Públics-

4 Acceptació dels preus de tractament de residus del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme per a l’any 2017.

 

PRECS I PREGUNTES

 

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL


-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic-


5 Estimar les al·legacions presentades al plec de càrrecs pel senyor P.P.G per la comissió de diverses infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp 572/2016).

6 Estimar les al·legacions presentades al plec de càrrecs pel senyor C.N.M, per la comissió de diverses infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 456/2016).

 


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor