Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de Contractació (01/06/2017)

Escoltar

Mesa de Contractació (01/06/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions d’El Carreró, 13-15 (1r soterrani)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

Per indicació del President de la Mesa de Contractació, us convoco a la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 1 de juny de 2017
Hora: 9:00 hores
Lloc: sala de reunions d’El Carreró, 13-15 (1r soterrani)

 

Ordre del dia.


1.- Lectura i aprovació de les actes dels dies 18 i 25 de maig

2.- Obertura del sobre núm. 2 (econòmic):

Exp. 5/2016: concessió demanial de l’ús privatiu d’una parcel•la de propietat municipal, situada a Mataró a la Riera de Can Gener, per destinar-la a producció agrícola.

3.- Donar compte de l’informe de valoració del sobre 2 i obertura del sobre núm. 3:

3.1.- Exp. 51/2017: subministrament de llumeneres LED per l’enllumenat públic de Mataró

 


Mataró, 29 de maig de 2017

La Secretària de la Mesa de Contractació

 


Immaculada Pruna Ribas