Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de Contractació (04/05/17)

Escoltar

Mesa de Contractació (04/05/17)

Dia
Hora
Lloc
sala de reunions d’El Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: 4 de maig de 2017;

Hora: a les 09:00 hores;

Lloc: sala de reunions d’El Carreró, 13-15 (1r soterrani);

l'ordre del dia serà el següent:

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior

2.- Obertura del sobre núm. 2 (econòmic):

2.1.- Exp. 36/2017: treballs d’enderroc de l’edifici situat a la Ronda O’Donnell cantonada Carrer Pompeu Fabra i urbanització de l’espai resultant
2.2.- Exp. 06/2017: Selecció d’una Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social per a la posterior subscripció d’un conveni per a la cobertura de contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social pel personal de l’Ajuntament de Mataró
2.3.- Exp. 64/2017: servei per la instal•lació, manteniment i desinstal•lació de l’abalisament, canals d’ entrada i sortida d’ embarcacions i línies de vida a la banda litotal de Mataró durant la temporada de bany
2.4.- Exp. 247/2016: subministrament de vestuari pel personal de l’Ajuntament

Obertura del Sobre núm. 2 (tècnic)

2.5.- Exp. 51/2017: subministrament de llumeneres LED per l’enllumenat públic de Mataró

3.- Adjudicacions:

3.1.- Exp. 16/2017: servei de manteniment dels hivernacles del viver municipal
3.2.- Exp. 17/2017: de prevenció i control de legionel•losi en els espais públics de Mataró