Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de Contractació (29/06/2017)

Escoltar

Mesa de Contractació (29/06/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions d’El Carreró, 13-15 (1r soterrani)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

Per indicació del president de la Mesa de Contractació, us convoco a la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 29 de juny de 2017
Hora: 9:00 hores
Lloc: sala de reunions d’El Carreró, 13-15 (1r soterrani)


Ordre del dia.

1. Aprovació de l’acta del dia 22 de juny

2. Obertura del sobre 2 (econòmic) de l’acord marc amb varis empresaris per a la posterior adjudicació de contractes derivats de manteniment correctiu en equipaments municipals (Exp. 93/2017).

3. Donar compte de l’informe de valoració del sobre 2 i obertura del sobre núm. 3 de l’acord marc de suport tècnic, en la redacció de projectes i direccions d’obres de renovació d’instal•lacions d’enllumenat públic de Mataró (exp. 105/2017)

4. Proposta d’adjudicació del contracte de la concessió demanial de l’ús privatiu d’una parcel•la de propietat municipal, situada a Mataró a la Riera de Can Gener (aprovació per Ple) (exp. 05/2016)


 

Mataró, 26 de juny de 2017

La secretària de la Mesa de Contractació
Immaculada Pruna Ribas