Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de març (02/03/2017)

Escoltar

Ple municipal ordinari de març (02/03/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
1716/2017 de 27 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 2 de març de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de març de 2017, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries de1 12 de gener de 2017 i del 2 de febrer de 2017.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS


2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 27-2-2017, presentada pel grup municipal Socialista contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric.

2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 27-2-2017, presentada pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa de rebuig a les polítiques discriminatòries del President dels Estats Units, Donald Trump.

2.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 27-2-2017, presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar la llibertat de l’opositor veneçolà Leopoldo López en el tercer aniversari de la seva detenció.

2.4 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 27-2-2017, presentada per tots els grups municipals de suport a l’acolliment familiar.

2.5 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 27-2-2017, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per tal que la targeta verda metropolitana s’implanti sense discriminar els municipis pertanyents a l’AMTU fora de la zona 1 de tarifació integrada.

2.6 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 27-2-2017, presentada pel grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la necessitat de recuperar la línea directa del tren entre Mataró i l’Aeroport de Barcelona.DICTAMENS

ALCALDIA


3 Canvi representant del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en el Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Direcció de Serveis Econòmics
Servei d’Ingressos

4 Aprovació provisional de diverses modificacions de les ordenances fiscals i de les bases de subvencions per a l'ajut de pagament de tributs de l'exercici 2017.


Servei de Compres i Contractacions

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de la concessió demanial d’una finca situada a Mataró a la Riera de Can Gener, per destinar-la a producció agrícola.


Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica

6 Adhesió a la l’Associació Xarxa de Municipis de l'Economia Social i SolidàriaCIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

7 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació en l’àmbit discontinu Cafè Nou / Cercle Catòlic / Angeleta Ferrer, i de la 2a addenda al Conveni amb el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors de Mataró, per a l’objectiu comú de posar a disposició de la ciutat el pati i l’edifici del Cafè NouCIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

Servei d’Espais Públics


8 Aprovació del Pla Director de l’Arbrat Viari de Mataró.CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ


9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el foment d’hàbits saludables per la prevenció de malalties oncològiques.

10 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per reclamar el retorn del diner que s’ha cobrat de més a l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys (Plusvàlues).

11 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES perquè Mataró participi activament en la coordinació del programa Escolanova21.

12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró sol•licitant millores, al servei d’ús de les platges de Mataró, per persones amb diversitat funcional. (especialment de mobilitat reduïda).PRECS I PREGUNTES

13 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè el govern municipal aclareixi la seva postura envers el Referèndum d’autodeterminació de Catalunya.

14 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la col•laboració de Mataró en el Referèndum de 2017.

15 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les futuribles noves zones comercials a la nostra ciutat.

16 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per millorar l’operativa de gestió del mercat de l’Escorxador.

17 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els horaris en biblioteques públiques de la ciutat.


18 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per conèixer el grau de seguiment dels acords presos pel Ple municipal sobre planificació escolar.

19 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per tal d’actualitzar el model d’urbanisme cap a un de més sostenible i amable per la ciutat de Mataró.

20 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’incident, resolt en multa a una ciutadana, al carrer Sant Ramon.

21 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les actuacions de l’Autoritat Catalana de la Competència amb respecte a algunes contractacions efectuades per l’ajuntament de Mataró a les quals hi va haver pràctiques fraudulentes per part d’algunes empreses per eliminar competència.

22 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la xarxa de tràfic d’armes de guerra que operava des de Mataró.

23 Prec que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES, VOLEMataró, la Candidatura d’Unitat Popular i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa referent a la situació d’emergència que pateix el Cap de Rocafonda.

24 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre l’origen dels fons de la compra d’una mesquita a Mataró a PUMSA.

25 Pregunta que presenta la regidora no adscrita en relació a la sanció que ACCO ha imposat a l’empresa d’electricitat Boquet, SL concessionària de l’enllumenat públic a Mataró.

26 Pregunta que presenta la regidora no adscrita en relació a l’estat de la Plaça Rocafonda.

27 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la no adhesió a la Federació de Municipis de Catalunya.L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor