Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (19/04/2018)

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (19/04/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: 19 d’abril de 2018
Hora: 09:20 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró


ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 8 de la sessió ordinària del dia 5 d’abril.

2. Línees d’actuació.

2.1 Presentació equip vídeo conferències

3. Donar compte de decrets signats de l’Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.

4. Propostes a la Junta.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, amb cofinançament del Programa Operatiu FEDER d’Inversió en Creixement i Ocupació de Catalunya 2014-2020, de les obres del projecte bàsic i executiu de reforma de l’edifici del Cafè Nou, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.639.999,38 euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte.

4.2 Rectificació dels plecs de clàusules administratives particulars del servei de conservació i manteniment de zones verdes al municipi de Mataró. (Exp. 17/2018).

4.3 Aprovació de la modificació del Conveni de col.laboració amb els Ajuntaments de Barcelona, Gavà, Girona, Granollers, Premià de Mar i Terrassa per a la contractació conjunta d’ una plataforma de contractació electrònica. (exp. 60/2018)

 
5. Precs i preguntes.


La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.
Immaculada Pruna RibasMataró, 16 d’abril de 2018