Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea de Gestió de l'Espai Públic (30/01/2018)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea de Gestió de l'Espai Públic (30/01/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de Via Pública. Pl. Granollers, 11
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

Sessió ordinària de la COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE L’ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
Dia : Dimarts, 30 de gener de 2018
Hora : 9:00 h.
Lloc: Sala de reunions de Via Pública. Pl. Granollers, 11


1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2017.

2. Donar compte decrets signats de l’àrea de gestió de l’espai públic.

3. Línies d’actuació

Servei de Protecció Civil

1. Contracte de salvament i socors a la platja.

2. Protocol d’actuació davant episodis de contaminació atmosfèrica.

Servei de Policia Local

1. Informe trimestral dels sistemes de foto/videocontrol del trànsit.

2. Informe trimestral del servei de retirada de vehicles.

3. Informe trimestral del SMIV.

4. Activació del telèfon d’emergències 112.


Servei d’Espais Públics

1. Presentació de l’aplicació “Mataró Neta”, per a la prestació del servei d’atenció immediata d’incidències sobre la neteja viària i del “Mapa interactiu” dels serveis de neteja i recollida, a través de la web municipal.

2. Donar compte de la licitació del contracte per al manteniment i conservació de les zones verdes de Mataró. Import 1.400.794,06 euros (21% IVA inclòs).

3. Donar compte del Projecte executiu dels treballs de pavimentació i tractament dels talussos de l’aparcament del triangle de Molins. Import 198.002,42 euros (21% IVA inclòs).


4. Propostes a la Junta de Govern Local.

Servei d’Espais Públics

1. Aprovació inicial del Projecte d’obra de les artèries principals del dipòsit d’aigua cota 70 fins a la plaça Granollers i del dipòsit cota 70 fins l’autopista C-31 D. Import 2.549.664,60 euros (21% IVA inclòs).


Servei d’Equipaments Municipals

1. Aprovació inicial del Projecte bàsic i d’execució de la reforma de l’edifici del Cafè Nou. Import 1.999.948,66 euros (21% IVA inclòs).


Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació

1. Imposar una sanció de 450,51 euros a A.H, per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e, en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (Expedient 0255/17).

2. Imposar una sanció de 330,51 euros a J.J.S.A per la comissió d’un infracció greu a l’article 7.3.e, en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (Expedient 0257/17).

3. Imposar una sanció de 2.404,05 euros a S.J.M, per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b, una sanció de 400,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b i una sanció de 300,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e, en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (Expedient 0378/2017).

4. Imposar una sanció de 700,00 euros a E.V.G, per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.a), en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (Expedient 0522/2017).

5. Imposar una sanció de 2.404,05 euros a R.A.R, per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b, una sanció de 400,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b i una sanció de 300,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e, en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (Expedient 0525/2017).


5. Temes sobrevinguts.

6. Precs i preguntes.

 

La secretària de la CIM de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic
Victòria Costa Coto

 


Àrea de Gestió de l’Espai Públic
Pl. Granollers, 11 – 08302 Mataró
Telèfon: 93 758 22 93 Fax 93 758 22 07